Danfoss Yerden Isıtma

DANFOSS , danfoss döşemeden ısıtma , danfoss yerden ısıtma , yerden ısıtma termostatı , ev ısıtma , villa ısıtma , ısıtma otomasyonu , danfoss döşemeden ısıtma borusu

DANFOSS Döşemeden Isıtma Komponent, DANFOSS Kollektörler

DANFOSS Termostatlar, DANFOSS Aktüatörler, DANFOSS Merkez Alıcılar

DANFOSS Sinyal Güçlendiriciler

DANFOSS DÖŞEMEDEN ISITMA TERMOSTATLARI - KOLLEKTÖRLERİ - KOMPONENTLERİ

Danfoss yerden ısıtma komponentleri ve çözümleri için geniş bir yelpaze sunmaktadır. Kontrol sistemleri optimum konforu ve enerji tasarrufunu sağlamaktadır. Kontrol sistemleri kendinden tahrikli kontrolü, kablolu elektronik kontrolü ve kablosuz kontrolü kapsamaktadır.

DANFOSS yerden ısıtma sistemi ; döşemeden ısıtma borusu , dağıtım kollektörleri , termostatları ile bir bütündür.

danfoss debimetreli , otomasyona uygun döşemeden ısıtma kollektörleri

danfoss kollektör , debimetresiz kollektör , yerden ısıtma kollektörü , döeşemeden ısıtma kollektörü
DANFOSS AYAR ÇEKİRDEKLİ KOLLEKTÖRLER

DANFOSS döşemeden ısıtma kollektörleri 2 ile 12 grup arasında imal edilir.

Kollektörler tamamen prinç malzemeden imal edilmiştir. Ayar çekirdekleri üzerindedir.

Kollektörler 1" bağlantıya uygundur.

Kollektörler aktuatör kullanımına uygundur.

Kablolu yada kablosuz oda termostatları ile kollektör hatları kumanda edilebilir.

DANFOSS döşemeden ısıtma kollektörleri , danfoss kollektör , debimetresiz kollektör , yerden ısıtma kollektörü , otomasyona uygun kollektörler
DANFOSS DEBİMETRELİ KOLLEKTÖRLER

DANFOSS döşemeden ısıtma kollektörleri 2 ile 12 grup arasında imal edilir.

Kollektörler tamamen prinç malzemeden imal edilmiştir. Debimetrelerii üzerindedir.

Debimetre sayesinde istenen her hattın ayrı ayrı ayarları yapılır. Buda birçok avantaj sağlar.

Kollektörler 1" bağlantıya uygundur.

Kollektörler aktuatör kullanımına uygundur.

Kablolu yada kablosuz oda termostatları ile kollektör hatları kumanda edilebilir.

döşemeden ısıtma termostatı , aktüatör , danfoss oda termostatı

DANFOSS AKTUATÖR

Odalardan alınan sinyallere göre boru hatlarının açıp kapatılmasını temin ederler. Döşemeden ısıtma sistemleri

-Oda termostatsız

-Kablolu Oda termostatlı

-Kablosuz oda termostatlı olarak dizayn edilebilirler.

DANFOSS aktüatörler buradan alınan sinyallere göre açma kapama işlemi yaparlar.

danfoss boru bağlantı rekoru , danfoss döşemeden ısıtma rekoru

DANFOSS Boru Bağlantı Rekoru

Kollektörlere boruların bağlantısını temin ederler.

16 - 17 yada 20 mm kullanılabilir.

  

danfoss oda termostatı , yerden ısıtma termostatı , döşemeden ısıtma termostatı , zeminden ısıtma termostatı

DANFOSS Kablolu Oda Termostatı

Sıva üstü döşemeden ısıtma termostatı

220 yada 24 V seçenekli , kablo ile ana alıcıyı kumanda eder.

ana kontrolör , yerden ısıtma kontrolör , döşemeden ısıtma için kontrolör

DANFOSS KABLOLU TERMOSTATLAR İÇİN ANA KONTROLÖR

Kablolu oda termostatlar için ana kontrolör , Direkt 220 V elektrik hattından kontrolör beslemesi yapılır. Odalardan aldığı sinyallere göre aktüatörlere kumanda eder. Odalarda kablolu oda termostatı kullanılır.

yerden ısıtma için kablsouz oda termostatı , zeminden ısıtma termostatı

DANFOSS KABLOSUZ ODA TERMOSTATI

Kablo hattına gerek olmadan zeminden ısıtmanın kontrolü sağlanır.

ANA KONTROLÖR , ANA ALICI , KOLLEKTÖR SİNYAL ALICI


KABLOSUZ ANA KONTROLÖR

Kablosuz termostatlar için ana alıcı , Direkt 220 V elektrik hattından kontrolör beslemesi yapılır. Odalardan aldığı sinyallere göre aktüatörlere kumanda eder. Odalarda kablosuz oda termostatı kullanılır.

Kablo hattına gerek olmadığından sistem daha sonrada takılabilir.

danfoss pe-rt boruların döşenmesi son derece pratik olup ısıtma gerektirmeden döşenebilir.

  

Yerden ısıtma yada döşemeden ısıtma diye tabi ettiğimiz ısıtma sisteminin üç ayrı yöntemi vardır.

1. Sulu Borulu Yerden Isıtma :

2. Elektrik Kablolu Zeminden Isıtma :

3. Karbon Film ile Döşeme Altı Isıtma :

1. BORULU YERDEN ISITMA NASIL YAPILIR ?

Sulu Borulu yerden ısıtmada ; zemine döşenen boruların içerisinden 35-50 C sıcak su sirküle ettirilerek zeminin ve dolayısıyla ortamın ısıtılması sağlanır.Yerden ısıtmada kullanılan borular plastik esaslıdır. Sulu borulu döşemeden ısıtmada öncelikle bina tabanına ısı yalıtım özelliği bulunan modülasyon panelleri monte edilir ve bu paneller üzerine hesaplanmış olan borular belirli aralıklarla döşenir.        
ZEMİNDEN ISITMADA İŞLEM SIRALAMASI         

ZEMİN ISITMA İÇİN MİMARİ PROJE , mimari proje olmadan zeminden ısıtma hesabı yapmak imkansızdır. Ancak yaklaşık hesap miktarı verilebilir.            

MİMARİ PROJE ÜZERİNDEN ISI İHTİYACI BULUNUR

Binanızın mimari projesi bize ulaştığında uzman teknik elamanlarımızca analizli ısı kaybı ve yerden ısıtma malzeme hesabı yapılır.

Oluşan malzeme miktarlarından malzeme teklifi oluşturulur ve yazılı olarak size ulaştırılır.

Teklifimizi onaylamanız durumunda sizden onay alınarak ödemenin yapılması istenir. Ödeme yapıldıktan sonra kargo yada ambar ile malzemelerinizi sevki gerçekleştirilir.

Zeminden ısıtma sistemi firmamız tarafından yapılacaksa ekiplerimiz malzemelerle birlikte uygulama alanına kendi araçlarıyla ulaşacaklardır.

Sistem sizin tarafınızdan yapılacaksa mimari projeniz üzerinde hangi mahalde ne kadar boru döşeneceği ve aralıkları size bildirilecektir.

yerden ısıtma dağıtım kutusu , zemin ısıtma kollektörü , dağıtım kollektörü , ana kumanda , döşemeden ısıtma kutusu                Zeminden ısıtma sistemi duvar içine gömülü yada duvar üzerine montajlı bir kutu ile kumanda altında tutulur.

Kollektör kutusu diye adlandırdığımız bu kutular bütün sistemin ana kumanda merkezidir.

Dağıtım ve kontrol kutusundan her katta bir yada birden fazla bulunabilir . Yerden ısıtma istenirse kat kontrollü , istenirse bina kontrollu , istenirse oda kontrollu olarak yapılır.

Kat kontrollu zemin ısıtma sisteminde her katta bir adet oda termostatı bulunur ve sıcaklık ayarı kat bazında yapılır.

Oda kontrolunde her odada bir adet termostat bulunur ve her odanın sıcaklığı ayrı ayrı ayarlanır.

Bina kontrollu zemin ısıtma sisteminde cihaza ait kumanda ile bina içerisinde baz sıcaklık kontrolu yapılır ve bu değere göre cihaz üzerinden kontrol yapılır.

Bütün canlılar için en uygun ısıtma sistemi zeminden ısıtmadır. Zeminden ısıtma konfor yanında sağlıklı bir ısıtma sistemidir.

uygun dizayn ve uygulama yapılırsa toz yakması yada toz sirkülasyonu yapması diğer bütün ısıtma sistemlerinden daha azdır.

Diğer bütün ısıtma sistemleri yüksek sıcaklıkta su ile çalışırlar , bu nedenle enerji harcamaları daha yüksektir. Yerden ısıtmada gerekli su sıcaklığı diğer ısıtma sistemlerine göre çok düşüktür.

Döşemeden ısıtmada bütün bina tabanı radyatör işlevi görür.

Yerden ısıtma sistemi uygun dizayn ve uygun malzeme ile aynı zamanda serinletme amaçlı olarak da kullanılabilir. Yerden serinletme sisteminde boru ve modulasyon panelleri serinletme amacına uygun olarak seçilir. MODPAN modulasyon panelleri uygulması yerden ısıtma , yerden serinletme , duvardan ısıtma , duvardan serinletmeye uygun olarak üretilmektedir.

Yerden ısıtma , duvardan ısıtma  yada serinletme uygulaması sonrası eğer ısı pompası cihazı kullanılırsa hem ısıtma hemde serinletme ihtiyacı aynı sistemle karşılanır.

Yerden ısıtma , yerden serinletme , duvardan ısıtma , duvardan serinletmede kullanılan boru ve modülasyon panelleri bu kullanım şartlarına uygun olarak seçilmektedir.

Serinletmede yoğuşma oluşmaması ve ısı kazancını en aza indirgemek için iyi bir ısı yalıtımı uygulanmalıdır .


 

 

Yerden Isıtmanın Avantajları Nelerdir ?

 

Daha Az Enerji Sarfiyatı :

Yerden ısıtma sistemi düşük sıcaklıklardaki ısı kaynakları ile çalışır. Borulu sistemde firmamız tarafından yapılan dizaynlar 45-35 C.ye göre yapılmaktadır. Teorik hesaplamalarda 45 / 35 C besleme sıcaklığı olmasına rağmen uygulamalarımızda genellikle 38-32 C.de gerçekleşmektedir.

 

MODPAN yerden ısıtma modülasyon paneli ile uygulama           Bütün Isıtıcı Cihazlara Uyumlu ,

Alternatif Enerji Kullanımına Uyumlu.

 

Yerden ısıtma sistemleri düşük sıcaklık beslemesine göre dizayn edilirse bütün alternatif enerji kaynakları kullanılabilir.

Yerden ısıtma sistemi güneş enerjisi destekli olarak ısıtılabilir.

Yerden ısıtma sistemi ısı pompası ile mükemmel şekilde ısıtır ve iyi dizayn edilirse soğutmada yapılır.  

Isıtıcı cihazlar düşük sıcaklıkta çalıştığı için daha az enerji ve daha az kayıplar oluşmaktadır.

Yerden ısıtma sistemi öncelikle ayak ve taban bölgesini ısıtır , ayak bölgesi ısıtmanın en fazla gerektiği bölge olduğundan daha fazla konfor hissi oluşur ve daha az enerji harcaması ile ısıtma sağlanır.

yerden ısıtmanın avantajları , yerden ısıtmanın dezavantajları   "AYAĞINI SICAK , BAŞINI SERİN TUT"

Yerden ısıtma sağlanan tam olarak budur. Yerden ısıtmada ayak basma bölgesi sıcak tavan bölgesi daha serindir. Diğer ısıtma sistemlerinde ise tavan bölgesi ayak basma bölgesinden daha sıcaktır.

Radyatörler içerisinden geçen havayı ısıtırlar ve ısınan hava yükselir , tavan her zaman daha sıcak olur . Radyatörler alt bölgesinden oda içerisindeki havayı doğal sirkulasyon prensibi ile emerler , radyatör içerisinden geçen soğuk hava ısınarak tavana yükselir ve bu şekildeki döngü ile mahaller ısıtılmaya çalışılır.

 

ISINAN HAVA YÜKSELİR

Hava ısıtıldığı zaman yükselir . Bütün ısıtma sistemlerinde sistem aynıdır. Yerden ısıtmada ısınan bu hava ilk önce bizi ısıtır , daha sonra yukarıya doğru yükseldikçe bu sıcaklık yavaş yavaş düşer.Radyatörde ise durum tam tersidir , önce tavan sonra biz ısınırız.

 

YERDEN ISITMADA VE RADYATÖRLE ISITMADA HAVA SİRKULASYONU

Yandaki şematik resimde radyatörle ısınma ve yerden ısıtma ile ısınmadaki hava sirkulasyonu gösterilmektedir.

YERDEN ISITMADA BÜTÜN BİNA TABANI RADYATÖR GÖREVİ GÖRÜR.

 

Yerden ısıtmada mahalin tamamı ısıtıcı görevi görür. Radyatörde küçük bir ısıtıcı bütün mahalin havasını ısıtır . Bu kadar küçük bir ısıtıcı hacmi ısıtırken çok hızlı hava sirkülasyonu vardır .

Bütün ısıtma sistemleri havayı sirküle ettirerek ısıtır fakat en az hava sirkülasyonu yerden ısıtmalı sistemle sağlanır.

yerden ısıtma ve radyatörlü ısıtmanın çalışma ve ısıtma prensibi

modpan zeminden ısıtma yalıtım stroforu ile uygulama                Yerden ısıtmanın dezavantajı :

Yerden ısıtmanın tek dezavantajı ilk rejim süresinin uzun olmasıdır.

Yerden ısıtma kesikli kullanıma gelmez. Düşük sıcaklık değerinde sürekli olarak açık kalmalıdır.

yerden ısıtmada hacim kaybı yoktur.    

YERDEN ISITMADA HACİM KAYBI YOKTUR

Zeminden ısıtma sistemlerimizde binada görünen tek ısıtıcı katlarda bulunan kollektör ve duvara gömülü olan kollektör kutusudur.

Radyatörle ısıtmada bina hacminin ortalama % 3 ü verimli olarak kullanılamaz. Radyatörün önünde eşya bulunursa ısıtma verimi düşecektir. Bu yüzden mahalde özgürce mimari yerleşim mümkün olmamaktadır.

YERDEN ISITMANIN ÖMRÜ UZUNDUR

Yerden ısıtma sistemlerinde kullanılan ısıtıcı elamanların ömürleri bina ömrüne yakındır. Radyatörler metal malzemeden imal edildiğinden ömürleri çok daha kısadır.

YERDEN ISITMA HAVADAKİ TOZLARI YAKMAZ

Yerden ısıtmada bütün yüzey ısıtcı görevi görür bu nedenle düşük sıcaklıklarla ısıtma sağlanır. Taban sıcaklığı 27-28 C civarındadır ve bu sıcaklık tozları yakmaz , bilakis radyatörlü ısıtmada radyatör yüzey sıcaklığı 60-90 C dedir ve bütün tozlar yanarak ortama dağılır ve bu tozları solunum yoluyla yutarız.

 

YERDEN ISITMA ORTAMDAKİ NEMİ KURUTMAZ

Yerden ısıtmada taban sıcaklığı 27-28 C olduğundan ortamdaki nemi kurutmaz ve nem dengesi korunur. Radyatörlü sistemde radyatör yüzey sıcaklığı 60-90 C olduğundan ortamdaki nem devamlı olarak azalır ve nem dengesi için ilave önlemler almak gerekir.

 

YERDEN ISITMA ÇOK DAHA GÜVENLİDİR

Yerden ısıtmada kullandığımız ısıtıcı borularda kesinlikle ek yapılmaz bu yüzden çok daha güvenlidir. Sistemin üzeri şapla kapatıldıktan sonra ömür boyu sorunsuz bir sisteme sahip olursunuz ( Firmamız tarafından yapılan uygulamalarda ek tedbirler alınarak bu güvenlik sağlanmaktadır )

yerden ısıtma , zeminden ısıtma , döşemeden ısıtma , tabandan ısınma , yer kaloriferi

 

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİMİZ BÜTÜN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA UYGUN BİR ISITMA ŞEKLİDİR.

Borulu yerden ısıtma sistemlerimiz düşük sıcaklık beslemesine göre dizayn edildiğinden her türlü alternatif ısı kaynaklarıyla kullanılabilir. Alternatif ısı kaynakları nelerdir ?

Isı pompası

Güneş enerjisi ve ısı pompası

Termal enerji kaynakları

Her türlü atık enerji

                 

Yerden ısıtmanın tek dezavantajı rejime girme süresinin uzun olmasıdır.             YERDEN ISITMANIN TEK DEZAVANTAJI REJİM SÜRESİNİN UZUN OLMASIDIR.

 

Yerden ısıtma sistemi kısa süreli kullanım için uygun değildir. Özellikle borulu sistem yerden ısıtma kısa süreli kullanım için uygun değildir.

 

Elektrik kablolu zemin ısıtma sistemi sulu borulu sisteme göre rejime girme süresi daha kısadır.

 

Karbonik filmle yerden ısıtma sisteminin rejime girme süresi çok kısadır.

 

YERDEN ISITMANIN KONFORUNU ANLAMAK İÇİN BASTIĞINIZ ZEMİNİN ILIK OLDUĞUNU HAYAL EDİN...

 

"Daha az enerji , daha fazla konfor , daha sağlıklı yaşam "

 

 

DANFOSS Döşemeden Isıtma Borularında Oksijen Bariyeri Korumadadır.

Oksijen bariyerinin nerede olduğu önemsiz gibi görünebilir. Ancak gerçek şudur ki ; harici, boru dışında olan EVOH katmanı boru et kalınlığına eklenmez. Bunun sebebi 95 °C ' de yapılan testler sırasında, yüzlerce saat sonra EVOH katmanı sıcak su ve oksijen saldırısına maruz kalır. Sonrasında bozulur, çatlar ve borunun dayanıklılığına ve ürün ömrüne zarar verir. Fakat ısıtma boruları 95 °C'ye maruz kalmaz ve bu test neden gerekli diye düşünülebilir. Fakat birisi 50 °C'den hareketle ürün ömrü hesap eder ise tehlike orada başlar. Çünkü 10-15 yıl sonra oksijen bariyeri tamamen yok olur veya zarar görürse sistemde sonuç olarak alüvyon veya korozyon oluşur ve kullanılamaz hale gelebilir. Oksijen bariyerinin boru duvarı ortasına yerleştirilmesi sayesinde borunun zarar görmesine sebep olacak dış etkiler ile kalıcı temas etmesi engellenmiş olur. Oksijen bariyerinin zarar görme riski de bu sayede ortadan kalkar.

danfoss döşemeden ısıtma boruları uluslararası danfoss kalitesi ile Türkiye.de satılmaktadır.

DOWLEX 2388 su bazlı döşemeden ısıtma ve radyatör ısıtması plastik borulama sistemlerini düzenleyene DIN 4721 standartlarına uygundur. Bu standartlara uygun üretilmiş boruların üzerinde bu belirtilit ve Danfoss PE-RT borular üzerinde olduğu gibi PE-RT ibaresi yer alır.  PE-RT döşemeden ısıtma ve radyatör ısıtması gibi evsel alanlarda , sıcak ve soğuk su borulamasında 20 yılı aşkın bir süredir başarıyla kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıkta uzun dönem hidrosttaik dayanıklılık sağlamak için çapraz bağlanma gerektirmeyişi PE-RT malzemesinin eşsiz özelliğidir ve boruya doğaya geri dönüş özelliği kazandırmaktadır.

danfoss pe-rt döşemeden ısıtma borusu , pe-rt boru , ısıtma borusu , yerden ısıtma borusu

Danfoss PE-RT Boru

Isıtma sistemlerinin sıcak sulu uygulamalarında uzun ömürlü yapısı ile iki tip plastik boru kullanılmaktadır. Bunlardan biri PE-X (Polietilen cross-linked) diğeri de PE-RT (Polietilen Raised Temperature Resistant)?dir. PE-X ve PE-RT borularının her ikisi de kimyasal olarak polietilenden üretilmektedir. PE-X boruların PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc şeklinde isimlendirilen alt sınıfları mevcuttur. Moleküller arası bağ yoğunluğu c ' den a ' ya doğru artmaktadır ve bağ yoğunluğuna paralel olarak borunun basınca ve ısıya dayanımı da artmaktadır ancak buna karşılık esneklik özelliği azalmaktadır. Bu da uygulamalarda zorluk çıkarmakta ve boruların esneklik kazanması için ısıtılarak döşenmesini gerektirdiği için zaman ve işçilik kaybına neden olmaktadır. PE-RT borularda ise, kullanılan hammadde ve geliştirilen özel yöntemler sayesinde en yüksek esnek yapı yakalanırken borunun basınç ve ısı dayanımı da aynı yüksek oranda korunabilmektedir.

Mevcut döşemeden ısıtma standardı DIN 4726?ya göre boru 2,5 emniyet faktörü ile en az 50 yıl ömre sahip olmalı ve mevcut boyutlandırma tolerans seviyelerini karşılamalıdır. Danfoss PE-RT boru Dowlex 2388 boru hammaddesinin moleküler yapısı ve oksijen bariyerinin boru duvarının tam ortasında yer alması neticesinde bu özelliklere sahiptir. Oksijen bariyeri EVOH?un boru duvarı ortasında olması, boruda mekanik bozulma olmaksızın daha düşük bükme çaplarına eğilmesine olanak sağlar.

danfoss döşemeden ısıtma boruları kutulu olarak sevk edilmektedir.

DANFOSS Döşemeden Isıtma Borusu

DANFOSS döşemeden ısıtma boruları PE-RT TIP II malzemeden Almanya Fabrikalarında imal edilmektedir. Boru çapı 16*2 mm ve 5 KAT EVOH oksijen bariyerlidir. Borular 250 ve 500 mt.lik karton kutularda satışa sunulmuştur.

danfoss yerden ısıtma boruları soğuk olarak döşenebilir, herhangi bir ısıtma ihtiyacı olmadan döşeme işlemi tamamlanır.

DANFOSS Döşemeden Isıtma Borusu özellikleri

Dowlex 2388, Dowlex PE boru hammadde ailesinin yeni üyesidir ve bu hammadde ile yapılan üretimlerde boru üzerinde PE-RT TYPE 2 ibaresi yer alır. Dowlex 2388, yüksek esneklik ve yüksek sıcaklıkta uygun uzun dönem hidrostatik basınç dayanımı kombinasyonuna sahip olmanın yanında ISO 10508, Class 1 & 2 (Sıcak su temini 60°C & Sıcak su temini 70°C) kapsamındaki yekpare tesisat borulama uygulamalarında ve endüstriyel uygulamalarda etkin rekabet sağlamak için geliştirilmiştir (1*). Danfoss PE-RT borular Dowlex 2388 hammaddesi ile üretilmektedir ve boru üzerinde PE-RT TYPE 2 ibaresi yer alır.

Borunun oksijen yayılma bariyeri EVOH, DIN 4726 standartlarına göre test edilir.

EVOH oksijen bariyeri boru duvarı ortasında yer aldığı için boru kimyasal etkilere ve mekanik bozulmaya karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir. Danfoss PE-RT boru 5 katmandan oluşmaktadır. Oksijen bariyeri katmanı yapışkan polimer malzeme ile birleştirilmiş iç ve dış olmak üzere 2 yapışkan polimer katman ilavesi ile çevrelenir. Bunları saran iç ve dış katmanlar ise yüksek kalite polietilen Dowlex 2388?ten yapılmıştır (Dowlex; Dow Chemical Cooperation firmasının markasıdır).

danfoss ısıtma boruları 5 KAT EVOH oksijen bariyerlidir.

EVOH bariyerli DANFOSS borularda EXTRA koruma katmanı vardır.

Boru ısındığında çok küçük uzama olur (50°C'de, yaklaşık 0.3%, 90°C'de yaklaşık 0.7%) fakat boru tekrar soğuduğunda orijinal boyutuna geri döner. Bu nedenle PEX borularda olduğu gibi belirgin, büyük bir çekme olmaz.

İnşaatlarda imalat ortamı şartları genellikle zorludur. EVOH oksijen bariyeri dışındaki PE-RT dış katman sayesinde oksijen bariyeri taşıma ve uygulama sırasındaki darbelerden oluşabilecek mekanik bozulmalardan korunmuş olur. Ayrıca Danfoss PE-RT boru kangalları orjinal koli içerisinde tedarik edilmektedir ki bu da ekstra bir emniyet sağlamaktadır.

Boru yaşlanması, zarar görmüş bir oksijen bariyeri ile olumsuz etkilenir. Danfoss PE-RT boru da EVOH oksijen bariyeri katmanı muhafaza edildiği için ürün ömrü boyunca hemen hemen hiç oksijen geçişine izin vermez. Oksijen geçirgenliği 0.01g/m3d seviyesindedir ki bu değer DIN 4726 standardının gerekliliği olan değerin belirgin bir şekilde altındadır (0.1g/m3d). DOWLEX?in mükemmel özellikleri EVOH katmanı birleştirilerek geliştirilmiş ve Danfoss kalitesi ile pazara sunulmuştur.

DANFOSS KOMPAKT KARIŞIM DEVRESİ :

Nerelerde Kullanılır ?

Yerden ısıtma ve radyatörlü sistemin aynı tesiste kullanılması durumunda gereklidir.

kompakt karışım devresi , yerden ısıtma ve radyatörlü sistemin aynı tesiste kullanılması durumunda gereklidir.

KOMPAKT KARIŞIM DEVRESİ

Bazı binalarda hem yerden ısıtma hemde radyatör sistemi aynı anda kullanılabilemktedir.

Su sıcaklıklarının farklı istenmesi dolayısı ile karışım devresi kullanılır.

Yerden ısıtmada besleme suyu sıcaklığı 40-50 C , radyatörde ise 50-80 C arası oalbilir. Kompakt karışım devresi ile istenen su sıcaklığı sağlanabilir.

 

Yerden Isıtma ve Avantajları / Dezavantajları

Yerden Isıtma Nasıl Yapılır ?

Yerden Isıtma/Duvardan Isıtma Malzemeleri

DANFOSS  Borulu Döşemeden Isıtma

DANFOSS Duvardan Isıtma

DANFOSS PE-RT Isıtma / Serinletme Borusu

DANFOSS Döşemeden Isıtma Termostatları

Cami Isıtma Sistemleri

DEVI Elektrikli Hamam Isıtma

DEVI Balkon / Kış Bahçesi Isıtma

DEVI Elektrikli Döşemeden Isıtma

DEVI Döşemeden Isıtma Termostatları

DANFOSS Hava Kaynaklı Isı Pompaları

DAIKIN Fan Coil Cihazları

Elektrikli Isıtmalar İçin Termostatlar

Sera / Bitki Kök Isıtma Sistemleri

DEVI Eelektrikli Havlu Isıtıcısı

Elektrikli Radyatör / Havlu Radyatör

 

Sulu borulu yerden ısıtma , elektrik kablolu yerden ısıtma , elektrik kablolu hamam ısıtma sistemleri , elektrikli havlu radyatörler , elektrikli radyatörler , zemin ısıtma sistemleri , duvardan ısıtma sistemleri , duvardan serinletme sistemleri , fan coil , LG / ARÇELİK Hava kaynaklı ısı pompası ,  Toprak kaynaklı ısı pompası ,  Su kaynaklı ısı pompası ,  Termik Güneş enerjisi , rüzgar enerjisi , Türk hamamı ısıtma sistemleri , DANFOSS  yerden ısıtma sistemleri , DANFOSS Isı Pompası sistemleri , MODPAN yerden ısıtma modulasyon paneli , FERROLI fan coil cihazları , otel sıcak su sistemleri , havuz ısıtma , sear ısıtma , kök ısıtma , karbon film ısıtma , cami halı altı ısıtma , karbonik ısıtıcı , DEVI kablolu ısıtma , DEVI elektrikli ısıtma termostatları , ALLSTAR alüminyum radyatör

 

Yerden Isıtma     Isı Pompası         Güneş Enerjisi   Türk Hamamı     Fan Coil                Merkezi Süpürge            Radyatör

>Sulu Borulu Yerden Isıtma

               

                 Yerden Isıtma ve Avantajları / Dezavantajları

                Yerden Isıtma Nasıl Yapılır ?

                 Yerden Isıtma/Duvardan Isıtma Malzemeleri

                 PexLIFE  EVOH Bariyerli Yerden / Duvar Isıtma

                 PEXLIFE PEX-b Yerden / Duvardan Isıtma

                 KILMA FLEX PE-RT Isıtma / Serinletme Borusu

                 Parke Altı Karbonik Isıtma

                 Cami Isıtma Sistemleri

                 Ayak Sobası / Halı Soba

                 Balkon / Kış Bahçesi Isıtma

                 LG /ARÇELİK Hava Kaynaklı Isı Pompası

                 VIESSMANN Isı Pompaları

                 PANASONIC Isı Pompaları

                 DAIKIN Fan Coil Cihazları

                 Elektrikli Isıtmalar İçin Termostatlar

                 Sera / Bitki Kök Isıtma Sistemleri

                 Duvardan Isıtma / Serinletme

                 Elektrikli Radyatör / Havlu Radyatör

                 Ürün ve Hizmet Broşürleri

                 Isı Pompası Ne Kadar Elektrik Tüketir ?

 

>Kablolu Zeminden Isıtma >Karbonik Yerden Isıtma

>Termostatlar >Modülasyon Paneli >Isıtma Serinletme Borusu

>Cami Isıtma Sistemleri >Kapalı Balkon Isıtılması >Kış Bahçesi Isıtması

>Yarı Açık Alan Isıtma >Kenar Yalıtım Bantı >Kollektör Dolabı

>ARÇELİK  Isı Pompası >RESTHERMA Isı Pompası >LG/ARÇELİK Isı Pompası

>Hava Kaynaklı Isı Pompası >Su Kaynaklı Isı Pompası >Isı Pompası/Yerden Isıtma >Isı Pompası / Havuz Isıtma >Havuz Isı Pompası >Pasif Serinletme >Isı Pompası Nedir ?

>Isı Pompası Elektrik Tüketimi >Drain Serpantin Kollektör >Paket Güneş Sıcak Su

>Hibrid Kollektörler >Güneşten Elektrik >Güneş Enerjisiyle Isıtma

>Solar Sıvı TERMSOL >Solar Kontrol Paneli >Solar Pompa Seti

>Güneşle Havuz Isıtma >Kablolu Hamam Isıtma >Borulu Hamam Isıtma >Hamam Termostatları

>Hamam Isıtma Borusu >Hamam Isıtma Kablosu >Zaman İçinde Hamamlar

>Duvar Tipi Fan Coil >Esnek Tip Fan Coil >Kanallı Tip Fan Coil

>Kaset Tipi Fan Coil >Döşeme Tipi Fan Coil >FanCoil / Yerden Isıtma

>Daire Tipi Merkezi Süpürge >Villa Tipi Merkezi Süpürge >Otel Tipi Merkezi Süpürge

>Apartman Tipi M.Süpürge >Süpürge Aksesuarları >Orjinal Süpürge Borusu

>Alüminyum Radyatör >Havlu Radyatör >Elektrikli Radyatör >Aynalı Radyatör

>Resimli Radyatör >Elektrikli Banyopan >Termik Sıvı TERMSOL >H Ventilli Radyatör

>Çocuk Odası Radyatörü >Dik Radyatör >Desenli Radyatör >Ahşap Des. Radyatör

 

Borulu Yerden Isıtma :

İnşaat aşamasında olan binalarda uygulanır . Düşük sıcaklık beslemeli bir ısıtma sistemidir. Alternatif enerji kullanımına uygundur.

 

Kablolu Yerden Isıtma

İnşaat aşamasında yada tadilatda uygulanır. Ev , ofis ısıtılması yanında , kış bahçesi ısıtılması , hamam ısıtılması ,merdiven ısıtılmasında , tank ısı korunmasında , küçük sera ısıtılmasında , hayvan barınaklarında güvenle kullnalır.

 

 Duvardan Isıtma, Duvardan Serinletme, Hava Kaynaklı Isı Pompası

 Fan Coil ısıtma- serinletme, Toprak Kaynaklı Isı Pompası, Su Kaynaklı Isı Pompası

 Türk Hamamı Isıtma Sistemleri, Sera Isıtma Sistemleri, Bitki Kök Isıtma

 Termik Güneş Enerjisi, Elektrik Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi

 Karbon Parke Isıtma, Karbon Halı Altı Isıtma, Cami Halı Altı Isıtma Sistemleri

 MODPAN Yerden Isıtma Modulasyon Paneli, DANFOSS Yerden Isıtma Boruları

 DANFOSS Isıtma-Serinletme Boruları, SOLIMPEKS Güneş Enerjisi Sistemleri

 Merkezi Vakum Süpürge Sistemleri, Elektrikli Radyatör ve Havlu Radyatörler

 DANFOSS Yerden Isıtma Sistemleri, DANFOSS Isıtma Otomasyonu

 DEVI Elektrikli döşemeden ısıtma, Balkon Isıtma Sistemleri

 Kış Bahçesi Isıtma, Yarı Açık Alan Isıtma

Yerden Isıtma Malzemeleri / Duvardan Isıtma Malzemeleri

Yerden Serinletme Malzemeleri / Duvardan Serinletme Malzemeleri

                 Yerden Isıtma ve Avantajları / Dezavantajları

                Yerden Isıtma Nasıl Yapılır ?

                 Yerden Isıtma/Duvardan Isıtma Malzemeleri

                 PexLIFE  EVOH Bariyerli Yerden / Duvar Isıtma

                 PEXLIFE PEX-b Yerden / Duvardan Isıtma

                 KILMA FLEX PE-RT Isıtma / Serinletme Borusu

                 Parke Altı Karbonik Isıtma

                 Cami Isıtma Sistemleri

                 Ayak Sobası / Halı Soba

                 Balkon / Kış Bahçesi Isıtma

                 LG /ARÇELİK Hava Kaynaklı Isı Pompası

                 VIESSMANN Isı Pompaları

                 PANASONIC Isı Pompaları

                 DAIKIN Fan Coil Cihazları

                 Elektrikli Isıtmalar İçin Termostatlar

                 Sera / Bitki Kök Isıtma Sistemleri

                 Duvardan Isıtma / Serinletme

                 Elektrikli Radyatör / Havlu Radyatör

                 Ürün ve Hizmet Broşürleri

                 Kullanım ve Kurulum Klavuzları

                 Isı Pompası Ne Kadar Elektrik Tüketir ?

KONERJİ duvardan ısıtma sistemleri , MODPAN duvardan ısıtma paneli

MODPAN Duvardan ısıtma panelleri

MODPAN duvardan ısıtma serinletme panelleri direkt olarak duvara monte edilerek kullanılır.

Sistem uygulamasından sonra üzeri sıvanarak kullanılır.

Duvardan ısıtmada kış sezonu su besleme sıcaklığı 35-40 C , yazın serinletemede 18-20 C olarak hesaplanır.

Hem ısıtma hemde serinletme nasıl yapılır 

Bunun için ısı pompası kullanılır. Isı pompaları iklim şartlarına göre seçilir. Hava kaynaklı ,su kaynaklı yada toprak kaynaklı olabilir.

Duvardan ısıtma hesabı nasıl yapılır ?

Öncelikle kullanılacak alanın ısı kaybı ve ısı kazancı hesabı yapılır. Duvardan ısıtma ve serinletmede ısı kaybı ve ısı kazancı hesabı çok iyi yapılmalıdır.

Isı kaybı ve ısı kazancı hesabı yapıldıktan sonra gerekli boru hesabı yapılır. Eğer duvar alanı yeterli değilse ek önlemler alınmalıdır

Duvardan ısıtma hesabı için uzman bir ısı mühendisinden müşavirlik yada mühendislik hizmeti almalısınız.

yerden ısıtma ve duvardan ısıtma için sıcaklık kontrol sistemi

YERDEN ISITMA / DUVARDAN ISITMA KONTROL SİSTEMİ

Yerden ısıtma ve duvardan ısıtma sistemlerinde her oda sıcaklığı ayrı olarak ayarlanabilir. Bunun için her odaya oda termostatı monte edilir ve bu termostatdan alınan sinyallere göre o bölüm otomatik olarak açılır yada kapanır.

 

 

                 

YERDEN ISITMA BORUSU , DUVARDAN ISITMA BORUSU            

YERDEN ISITMA BORUSU , DUVARDAN ISITMA BORUSU :

 

OKSİJEN BARİYERLİ BORULAR

Kurulacak olan sistemler sadece ısıtma için kullanılacaksa PPRC , PEX , PEX-AL veya PERT türü boruların tamamı kullanılabilir. Yerden ısıtma ve duvardan ısıtmada sistem dizaynları günümüzde çok düşük sıcaklıklara göre yapılmaktadır. Üretilen birçok ısıtma borusu sistemlerde bina ömrü kadar çalışabilmektedir.

Yerden ısıtma ve duvardan ısıtmada kullanılan borular 12 , 14 , 16 veya 17 mm olabilir.

OKSİJEN BARİYERİ NEDİR ? Dış ortamla herhangi bir şekilde oksijen alışverişi yapmayan borulara oksijen bariyerli boru denir.

OKSİJEN BARİYERİ NEDEN ÖNEMLİDİR ? Kapalı çevrimlerde sistemlere oksijen girerse korozyon oluşacağından malzemelerin ömrü beklenenden daha az olacaktır bu nedenle oksijen bariyerli boru tercih edilir.

YERDEN SERİNLETME BORUSU , DUVARDAN SERİNLETME BORUSU       YERDEN ISITMA , DUVARDAN ISITMA , YERDEN SERİNLETME , DUVARDAN SERİNLETME BORUSU :

KILMA FLEX  ( İTALYA ) PE-RT EVOH Oksijen Bariyerli Borular

EVOH OKSİJEN BARİYERLİ  PE-RT BORULAR:

PE-RT borular soğuk olarak döşenebilirler.

PE-RT borular çok esnek bir yapıya sahiptir.

PE-RT boruların basınç ve sıcaklık dayanımları diğer malzemelerden daha yüksektir.

PE-RT borular hem ısıtma hemde serinletmede güvenle kullanılırlar.

Isıtma ve serinletmede kullanılacak boruların Oksijen bariyerli olması gereklidir.

16*2 mm çapta 600 mt.lik kangallarda satışa sunulmuştur.

Isıtma gerektirmez.

İşçilikten ve zamandan büyük tasarruf sağlar.

 

 

YERDEN ISITMA MODUL PANELİ , YERDEN ISITMA MODULASYON PANELİ , DUVARDAN ISITMA MODÜLASYON PANELİ , YERDEN ISITMA ISI YALITIMI , MODUL PANELİ                MODULASYON PANELİ :

Modülasyon panelinin birden fazla işlevi vardır.

Katlar arasında çok iyi ısı yalıtımı yapar.

Katlar arasında ses yalıtımı yapar.

Boruların belirlenen modül aralıklarında hatasız olarak döşenmesini sağlar.

Borulara yastıklara görevi yapar böylelikle boruların zarar görmesi önlenir.

Hatasız olarak döşeme imkanı sağlar.

Zamandan ve paradan büyük tasarruf sağlar.

MODULASYON PANELİ ISI YALITIMI YANINDA YERDEN ISITMANIN ÖMRÜNÜ ARTIRIR 

ZEMİN ISITMA / DUVAR ISITMA MODÜL PANELLERİ

Yerde ve duvarda kullanılan ısı yalıtımı özellikli modülasyon panellerinin yoğunlukları kullanım yerine göre doğru seçilmelidir.

Evlerde ve ofis türü mekanlarda minumum 24 danzite yoğunlukta kullanılmalıdır. Ev ve ofislerde maksimum 32 danzite yoğunluğa kadar kullanılır.

Firmamız modülasyon panellerinde kalitesi ve işlevselliğiyle birçok özelliği birarada barındıram MODPAN modülasyon panellerini tercih etmektedir.

MODPAN modülasyon panellerinin birçok üstünlüğü vardır:

Çok kolay uygulama imaknı

Çok iyi ısı ve ses yalıtımı

Borular için çok iyi yastıklama görevi

Şap atılması sırasında boruların zarar görmesi çok zordur, borular modül panellerin içerisinde kalmaktadır.

11.34 M2.LİK paketlerde satışa sunulmuştur.

kollektör , yerden ısıtma dağıtım kollektörü , duvardan ısıtma kollektörü             YERDEN ISITMA , DUVARDAN ISITMA KOLLEKTÖRÜ

Bütün kollektörlerimiz kendinden vanalıdır.

Kollektör üzerindeki vanalardan istediğiniz odayı açıp kapatabilirsiniz.

Kollektörlerimiz prinç malzeme üzerine kromaj kaplamalıdır.

Standart olarak 12 ağıza kadar imalat vardır.

15 ağıza kadar imalat yapılmaktadır.

kollektör dolabı , yerden ısıtma dolabı , duvardan ısıtma dolabı KOLLEKTÖR DOLABI :

Yerden ısıtma , duvardan ısıtmanın toplandığı ana kutudur.

Kollektör kutusu içerinde kollektörler , kolon hattı , hava alma purjörü ve askılar monte edilir.

Kollektör kutularımız DKP saçtan fırın boyalı olarak imal edilmişlerdir.

Kollektör kutusu Ölçüleri :

Genişlik    : 40 - 60 - 80 cm

Derinlik    : 12 Cm

Yükseklik  : 70 ila 80 cm arasında ayarlanabilen ayaklı

Kollektör kutularımız iki tipte imal edilirler.

Sıva altı ve sıva üstü

YERDEN ISITMA BANTI , YERDEN ISITMA KENAR YALITIM BANTI

YERDEN ISITMA KENAR YALITIM BANTI

Betonun genleşmesi oluşan uzamaların bertaraf edilmesi amacıyla kullanılır. 12.5 cm yüksekliğinde 5 mm kalınlığında olup duvara yapışma özelliği vardır.

25 mt.lik ambalajda satışa sunulmuştur

boru tutucu klips , yerden ısıtma klipsi

BORU TUTUCU KLİPS - U KLİPS

Boruların zemin modulasyon paneline tutturulmasını sağlar. 16 ve 17 mm kalınlığındaki borulara uygundur.

 

KIŞ BAHÇESİ VE KAPALI BALKONLAR İÇİN ZEMİN ISITMA

Kış bahçesi ve kapalı balkonlar için iki türlü zeminden ısıtma çözümümüz vardır. Elektrik kablolu zeminden ısıtma ve karbonik filmle zeminden ısıtma

Kablolu ısıtmada sistemin uygulamasından sonra üzerine ince bir şap atılması gerekmektedir. Kablolu ısıtma tadilat da yada yeni inşaat da uygulanabilir.

Karbonik filmle zemin ısıtma kullanılan kapalı balkonlarda yada kış bahçelerinde de uygulanabilir. Sistem uygulamasından sonra üzeri halı , parke yada pvc döşeme ile kapatılır. Karbonik folyo ısıtma yapılması istenen bölge kesinlikle su almamalıdır.

Kapalı balkon yada kış bahçesi zemin ısıtma sistemlerinde duvar tipi termostatla sistemlerin sıcaklıkları kontrol altında tutulur.

Zemine istediğiniz döşemeyi uygulayabilirsiniz. Termostatlarımız yer sensörlü olarak çalışmakta olup zemin sıcaklığı 32 C üzerine çıkamaz.

 balkon ısıtmada sıcaklık kontrolü , ısıtma termostatı , balkon ısıtma termostatı

KARBONİK FİLM İLE KAPALI BALKON YADA KIŞ BAHÇESİ ISITMA

Kullanılan balkon yada kış bahçeleri için pratik bir uygulamadır.

Isıtıcı filmlerimizin uygulamasından sonra üzeri parke , pvc yada halı ile kapatılır.

Eğer küçük bir balkonunuz yada kış bahçeniz varsa sizin ölçülerinize göre karbonik ısıtma filmlerimizi hazırlayıp kargo ile ulaştırıyoruz.

Karbon folyo ısıtma yapılacak alan kesinlikle su almamalıdır.

 elektrikli kablolu balkon ısıtma , kablolu kış bahçesi ısıtma

ELEKTRİK KABLOLU KIŞ BAHÇESİ ISITMA

Direkt elektrik ile çalışır. Şap altına döşenir.

Uygulama sonrası üzeri ince bir şapla kapatılır daha sonra son döşeme işlemi yapılır.

Termostat ile sıcaklık kontrolü yapılır.

 kış bahçesi ısıtma , kablolu kış bahçesi ısıtma

Kablolu Zemin ısıtma sisteminin tepki süresi borulu sisteme göre daha hızlıdır.

Islak hacimlerde kullanılabilir

Kullanmak istenildiğinde termostat açılarak hızlı olarak rejime sokulur.

DİJİTAL DOKUNMATİK ZEMİN ISITMA TERMOSTATI

Zeminden ısıtma sistemlerine uygun yer ve ortam sensörlü termostat

hatfalık programlı döşemeden ısıtma termostatı

ELEKTRİK KABLOLU BALKON ISITMA

ELEKTRİK KABLOLU KIŞ BAHÇESİ ISITMA

İNŞAAT YADA TADİLAT AŞAMASINDA UYGULANIR.

ISITMA SİSTEMİ TERMOSTAT KONTROLLÜDÜR

Termosatlı Elektrikli Banyo Radyatörü

 

elektrikli banyopan , elektrikli havlupan , elektrikli radyatör , elektrikli banyopa

 ELEKTRİKLİ HAVLULUK / ELEKTRİKLİ BANYOPAN

Elektrikli radyatör ısıtıcılarımız ağırlıklı olarak banyo ve mutfak radyatörlerinde kullanılmaktadır.

Radyatör ve elektrikli ısıtıcılarımız ıslak hacimlerde çalışmaya uygundur.

Banyopanlarımız :

Beyaz Renkli Düz

Beyaz Renkli Oval

Krom Kaplı Düz

Krom Kaplı Oval

Alüminyum olmak üzere beş ayrı versiyonda standart olarak imal edilmektedir

Elektrikli Banyopan Standart Ölçümüz : 50*120 Cm.dir.

Banyonuza uygun diğer ölçüler de de imalat yapılmaktadır. Ölçüler için ofisimizi arayabilirsiniz.

GÜÇLÜ VE % 100 GÜVENLİ ELEKTRİKLİ RADYATÖR  ISITICILARI

Isıtıcılarımızda çift termostat mevcutdur. Bunlardan birisi 65 / 55 C çalışma ralığı diğeri ise emniyet amaçlıdır.

Sabit termostatlı modelde 65 C.YE KADAR ISITMA SAĞLANIR.

Elektrikli ısıtıcılarımız çift termostata sahip olup son derece güvenlidir.

Fişe takarak direkt çalıştırılır. Uzatma fişlerimizin uzunluğu 1.5 mt.dir.

RADYATÖR ISITICISI , elektrikli radyatör ısıtıcısı

elektrikli havlupan , elektrikli ısıtıcı , radyatör ısıtıcısı , elektrikli banyopan            ELEKTRİKLİ ISITICILARIMIZ BÜTÜN RADYATÖRLERE UYUMLUDUR.

Standart ısıtıcı güçleri : 300 Watt , 600 Watt

Standart Radyatör boyutları

Standart Radyatör Renkleri : Beyaz ve Krom kaplı ( havluluk )

Standart radyatör boyutları haricinde de istediğiniz ölçüye uygun radyatör imal edebilmekteyiz.

Elektrikli havlupan için uygun ölçüyü bize bildirirseniz size uygun seçimi yapıp en kısa zamanda adresinize kargo ile ulaştırırız.

Elektrikli radyatörlerimizin içerisinde özel bir karışım sıvı kullanılmaktadır. Isıtıcı sıvımızın özellikleri :

1. Korozyon oluşumunu önleyerek radyatörün uzun ömürlü olmasını sağlamak

2. Isıl genleşmeden oluşacak tehlikelerin önüne geçmektir.

ELEKTRİKLİ ISITICILARIMIZ AVRUPA BİRLİĞİ İMALATIDIR.

Nemli ortamlarda çalışmaya uygundur.

Elektrikli radyatör ısıtıcılarımız Sabit Termostatlı ( 65 C ) lıdır.

Elektrikli ısıtıcılarımız 300 Wwatt , 600 Watt gücündedir.

Stok durumunu önceden sorunuz.

Elektrikli radyatör ısıtıcılarımız beyaz veya krom olmak üzere iki çeşitdir.

Site Haritası
Hava Durumu
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.921033.0530
Euro35.842835.9864
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret85374